Kérdése van?

Mi válaszolunk

Videók

Hulladék és Takarítás

MVM óra átírás

Áramszünet

Tűzvédelem

Általános

Utólag is tudok elektromos autómhoz töltőt igényelni?

Az autótöltők utólagos kiépítésnek műszaki akadálya van: a további igények rendszerszintű kielégítéséhez ELMŰ szabad kapacitás szükséges. Ezért minden esetben a szabad kapacitás ismeretében tud a közösség igényt benyújtani további autótöltők felszerelésére vonatkozóan.

Elektromos autót használok. Tudom tölteni a társasházban?

A társasház megvalósítása során külön megrendeléssel lehetett elektromos autótöltőt igényelni és kiépítteteni. Az autó töltéséhez felhasznált energia elszámolását a közös képviselet végzi almérőkön mért fogyasztás elszámolás alapján. Minden hónapban az egyes almérők fogyasztását rögzítik, mely alapján a garázstulajdonos albetétjére az elektromos díjat tovább számlázzuk.

Melyik szolgáltatónál tudok televízióra, internetre, vezetékes telefonra előfizetni?

A szolgáltatást a Magyar Telekom biztosítja. Szerződéskötéssel, illetve a szolgáltatáscsomagokkal kapcsolatos tájékoztatást, egyéb információt és a kapcsolattartó elérhetőségeit a birtokbaadási csomagban találja.

A költözésből visszamaradt csomagoló anyagokat hova dobhatom ki?

A költözésből visszamaradt csomagoló anyagok elszállításáról a tulajdonosok saját hatáskörben kötelesek gondoskodni. A költözésből visszamaradt nylon csomagolóanyag, valamint a műanyag kötöző pántok nem számítanak műanyag hulladéknak, ezeket tilos a műanyag szelektív edényekbe elhelyezni, a legközelebbi hulladékudvarba kell őket elszállítani. A hungarocell veszélyes hulladéknak számít, ezért tilos elhelyezni a műanyag szelektív edényekbe, szintén a legközelebbi hulladékudvarba szükséges elszállítani. A hulladékgyűjtő udvarokkal kapcsolatos információkat, nyitva tartásukat az www.fkf.hu oldalon találják.

Mikor viszik el a szemetet? Van lehetőség szelektív gyűjtésre?

A hulladékelszállításról a közös képviselet a birtokbaadási tájékoztató anyagban nyújt információt. Kérjük a hétköznapokon keletkező kartondobozokat lapra hajtogatva, szükség esetén feldarabolva helyezzék el a papír szelektív edényekbe vagy a közös képviselet által kijelölt ideiglenes helyre. Tájékoztatásul: a kommunális és szelektív edényeket rendszeresen tisztítják, mossák és fertőtlenítik. Tájékoztatásul, ezzel kapcsolatos további információt megtalálja a „könyvelés belépés” gomb alatt található birtokbaadási tájékoztatóban, amely a rendszerbe történő belépést követően letölthető a dokumentumtárból.

Hogyan kapok kulcsot a postaládámhoz? Mi történik, ha elveszítem a kulcsot?

A lakások birtokbaadása során az ingatlan tulajdonosának minden esetben átadásra kerülnek a postaládához tartozó kulcsok. Fontos tudni, hogy a közös képviselet nem rendelkezik pótkulcsokkal, ennek megfelelően másolásra sajnos nincs lehetőség. A kulcsok elhagyása esetén a zárbetét cseréjére van szükség, melynek költségét az ingatlan tulajdonosának kell vállalnia.

Hogyan juthatok be a házba és a garázsba?

Az épületek és a lakóközösség biztonsága érdekében a kapuknál csak tokenes/garázskártyás beléptetés működik, kapukód nincs. Az ingatlan birtokbaadása során több példány is átadásra kerül ezekből a bejutást biztosító eszközökből az eladótól.

Hogyan és mikor tudok bejelentkezni az ingatlanba, és a lakcímkártyámat az új címemre kiállíttatni?

A lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézést, illetve a bejelentkezést az ingatlanba a földhivatali bejegyzések után lehet elintézni. Ez a folyamat úgy zajlik, hogy a társasház Alapító Okiratának bejegyzését követően a Földhivatal létrehozza az ingatlanhoz tartozó egyedi helyrajzi szám alapján az ingatlanhoz tartozó tulajdoni lapot, valamint az albetéthez kapcsolódó bejegyzett jogokat és terheket átvezeti. A lakcímre bejegyzés kizárólag ennek a tulajdoni lapnak a birtokában lehetséges. Fontos tudni, hogy a Földhivatalok leterheltsége miatt sajnos a tulajdoni lapok létrehozása időben rendkívül elhúzódhat. Ennek időpontjáról kérjük, az értékesítési irodánál érdeklődjön.

Több tokenre/garázskártyára lenne szükségem, mint amit kaptam. Hol tudok továbbiakat igényelni?

A plusz tokenek/garázskártyák költségét a fizetendő közös költséghez számítjuk hozzá. A token, garázskártya darabáráról, kérjük érdeklődjön a közös képviseletnél az ügyintézés gomb megnyomását és műszaki kérdések, tokenek almenü alatt.

Karbantartás

Lecserélhetem a radiátoraimat?

A teljes épületet, illetve akár minden ingatlant is érintő hibajelenségek elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük, hogy a rendszeren ne változtassanak saját hatáskörben (pl.: radiátor csere kisebbre, nagyobbra). A fűtési rendszerben történő műszaki beavatkozásra, átalakításra, kizárólag az építtető bevonásával és a közös képviselet részére történt bejelentést, egyeztetést követően van mód.

Problémát észleltem a fűtésben/vízszolgáltatásban! Kihez fordulhatok?

Az épületet átadását megelőzően a gépészeti rendszerekben (fűtés, melegvíz) beszabályzás történik, azzal a céllal, hogy minden lakásban megfelelő módon és időben legyen biztosítva a szolgáltatás. Tekintettel arra, hogy az épület egyes lakásait változó időben és ütemben veszik birtokba a tulajdonosok, előfordulhat, hogy a melegvíz és a fűtési szolgáltatásban anomáliát tapasztalhatnak. Amennyiben a lakáson belül felszerelt radiátorok nem megfelelően működnek, úgy kérjük elsőként győződjenek meg arról, hogy a radiátor szelepe, illetve a mérőóráknál a csapok nyitott állapotban vannak. Amennyiben az ellenőrzést követően továbbra is rendellenes működét tapasztalnak pl.: a melegvíz sokára érkezik meg, zajt hallanak a radiátorból, azt kérjük haladéktalanul jelezzék a közös képviselet részére az ügyintézés gomb megnyomását követően és a garanciális iroda felé a gariroda@pedranogroup.hu e-mail címen.

Működik térfigyelő rendszer az épületben? Hol? Mit kell tennem, ha szükségem lenne a felvételekre?

Kameráink a garázsból történő ki- és behajtást, a lépcsőházak bejáratait és a kritikus pontokat figyelik. A kameraképeket rögzítjük, a rendszer az előírt 15 napos határidőn túl a rögzített felvételeket törli. A megfigyelő rendszerrel összefüggő adatkezelési tájékoztató az épület faliújságján is megtalálható, illetve a www.cordiahaz.hu portál dokumentumtárából a társasházra vonatkozó többi társasházra vonatkozó dokumentummal együtt letölthető.

Kérjük, ha olyan gyanús, problémás eseményt tapasztalnak, amit véleményük szerint a kamera rögzíthetett, úgy azt időben jelezzék a rendőrség és a közös képviselet felé, hogy egy esetleges jogi intézkedés, eljárás esetén az adatok visszanyerhetők legyenek, illetve a jelzett időpontra szóló felvételek lementése, az adatok kinyerése megtörténhessen. Minden olyan esemény, amely bűncselekményhez köthető, és annak bizonyítása kamerafelvétel alapján történhet, az adatok kinyerését kizárólag rendőrségi bejelentést, feljelentést követően tudjuk elvégezni.

Mi történik áramszünet esetén?

Amennyiben az áramszünet időtartama meghaladja a 2 percet, arról a Multi Alarm értesítést küld a tűzjelző rendszer karbantartója felé, aki a hibajelzésről tájékoztatja az épület karbantartóját és a közös képviseletet. Ezt követően a közös képviselet tájékoztatást kér a szolgáltatótól, hogy az áramkimaradását központi hiba okozza-e. Az értesítést követően az épület karbantartója elindul a helyszínre, majd maximum 45 percen belül felderítést végez, melyről tájékoztatja a közös képviselőt és a tűzjelző karbantartóját. Az értesítést követően a karbantartó, ha szükséges, jelzi a problémát az ELMŰ felé, és megkezdi a hiba elhárítását.

Amennyiben az áramszünet a tűzjelző-rendszert is érinti, és az meghaladja a 8 órát, úgy a tűzjelző karbantartója 24 órán belül a helyszínre vonul, és intézkedik, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt módon biztosítva legyen a ház tűzvédelme.

Az előre bejelentett, minimum 2 órát meghaladó áramszünet esetén a társasház közös képviselőjének előzetes írásos tájékoztatást kell kapnia a szolgáltatótól, vagy attól, aki a szolgáltatás felfüggesztését kéri. A közös képviselő a szolgáltatás szüneteltetéséről tájékoztatást ad a tulajdonostársak részére. A közös képviselő a tűzjelző karbantartóját szintén értesíti, aki a Multi Alarm felé jelzi, az előre tervezett szolgáltatás kimaradását. A tűzvédelmi felügyelet szükség esetén, annak elrendeléséről a tűzjelző karbantartója intézkedést tesz a közös képviselő felé.

Mi történik akkor, ha tévesen riaszt be a tűzjelző?

Amennyiben téves tűzjelzés történt, annak minden felmerülő költségét a társasház arra a tulajdonosra terheli, aki miatt a tűzjelzés bekövetkezett. Abban az esetben is az albetétre kerül minden költség terhelve, ha a téves jelzés a lakás bérlője, vagy annak bármilyen jogcímen történő használója, karbantartója vagy az ingatlanban kivitelezési munkálatokat végző vállalkozója okozta.

Mi történik, ha megszólal a tűzjelző?

Kérjük, fokozatottan ügyeljenek saját és mások biztonságára, és minden esetben tartsák be a tűzvédelmi szabályokat. A közös területen porral, füsttel járó munkálatokat ne végezzenek. A folyosón, liftben, lobbyban tilos a dohányzás!

A társasházat életvédelmi, tűzvédelmi berendezésekkel szereltük fel. Az életvédelmi berendezések vész és hibajelzése a Katasztrófavédelem számára Multi Alarm átjelzéssel történik. Éles és téves tűzjelzés esetén is az alábbi folyamat zajlik le:

  1. A tűzjelzés pillanatában a Multi Alarm hívja a közös képviselet által megbízott tűzvédelmi karbantartó munkatársat, ezzel egy időben a tűzoltóság elindul a társasházba.
  2. A tűzjelzést követően azonnal értesítik az épület műszaki karbantartóját, (aki a tűzjelzést leállítja, életvédelmi eszközöket nyugalmi állapotba visszahelyezi), a tűzjelző karbantartóját és a közös képviseletet.
  3. Maximum 8-10 percen belül a tűzoltóság a helyszínre érkezik, és elkezdi a felderítést, segíti az evakuálást az épületből.
  4. Maximum 30 percen belül – A H&H a helyszínre érkezik, ha kell segíti a felderítést a tűzjelző karbantartó bevonásával (honnan, melyik eszközről érkezett a jelzés).
  5. A tűzoltóság felderítését követően:
    – ha téves tűzjelzés volt, akkor az esetet nyugtázza és levonul,
    – ha éles tűzeset történik, vagy nem behatárolható az esetleges tűzjelzés, a vonulás fokozatát felemeli magasabb szintre, és több tűzoltó raj érkezik a helyszínre.

A tűzoltóság levonulását követően a helyszínen levő karbantartó dokumentálja a tűzjelzés körülményeit, fotókat készít, adatgyűjtést végez. A tűzjelző karbantartója a tűzjelzést követő 72 órán belül teljes körű – Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján előírt “rendkívüli felülvizsgálatot” végez a helyszínen, amelyt az üzemeltetési naplóban dokumentál.

 

Ki felel majd a közös területek takarításáért?

A közös képviselet az épület közös területeinek takarítási feladatainak elvégzésére a tervezett éves költségkeret mértékét figyelembe véve szerződést köt egy erre szakosodott szolgáltatóval. A szerződést annak a körülmények a figyelembevételével kötik meg, hogy az épület átadását követően a közös területeken még építési munkálatok, a szerkezetkész lakások esetében pedig befejező munkálatok zajlanak. Kérjük, hogy a közös területek tisztaságának fenntartása érdekében, amennyiben a lakáson belül kosszal járó munkavégzés folyik, úgy gondoskodjanak a közös területek (folyosó, lift, lobby) fizikai védelméről, vagy vegyék fel a kapcsolatot a társasház takarító vállalkozójával.

Közösképviselet

Utólag is tudok elektromos autómhoz töltőt igényelni?

Az autótöltők utólagos kiépítésnek műszaki akadálya van: a további igények rendszerszintű kielégítéséhez ELMŰ szabad kapacitás szükséges. Ezért minden esetben a szabad kapacitás ismeretében tud a közösség igényt benyújtani további autótöltők felszerelésére vonatkozóan.

Elektromos autót használok. Tudom tölteni a társasházban?

A társasház megvalósítása során külön megrendeléssel lehetett elektromos autótöltőt igényelni és kiépítteteni. Az autó töltéséhez felhasznált energia elszámolását a közös képviselet végzi almérőkön mért fogyasztás elszámolás alapján. Minden hónapban az egyes almérők fogyasztását rögzítik, mely alapján a garázstulajdonos albetétjére az elektromos díjat tovább számlázzuk.

Lecserélhetem a radiátoraimat?

A teljes épületet, illetve akár minden ingatlant is érintő hibajelenségek elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük, hogy a rendszeren ne változtassanak saját hatáskörben (pl.: radiátor csere kisebbre, nagyobbra). A fűtési rendszerben történő műszaki beavatkozásra, átalakításra, kizárólag az építtető bevonásával és a közös képviselet részére történt bejelentést, egyeztetést követően van mód.

Problémát észleltem a fűtésben/vízszolgáltatásban! Kihez fordulhatok?

Az épületet átadását megelőzően a gépészeti rendszerekben (fűtés, melegvíz) beszabályzás történik, azzal a céllal, hogy minden lakásban megfelelő módon és időben legyen biztosítva a szolgáltatás. Tekintettel arra, hogy az épület egyes lakásait változó időben és ütemben veszik birtokba a tulajdonosok, előfordulhat, hogy a melegvíz és a fűtési szolgáltatásban anomáliát tapasztalhatnak. Amennyiben a lakáson belül felszerelt radiátorok nem megfelelően működnek, úgy kérjük elsőként győződjenek meg arról, hogy a radiátor szelepe, illetve a mérőóráknál a csapok nyitott állapotban vannak. Amennyiben az ellenőrzést követően továbbra is rendellenes működét tapasztalnak pl.: a melegvíz sokára érkezik meg, zajt hallanak a radiátorból, azt kérjük haladéktalanul jelezzék a közös képviselet részére az ügyintézés gomb megnyomását követően és a garanciális iroda felé a gariroda@pedranogroup.hu e-mail címen.

Mikor, hogyan szerveznek lakógyűlést? Jelentkezhetek számvizsgáló bizottsági tagnak?

Az épület lakásainak birtokbaadását követően (de minimum 50%-ot meghaladóan) közgyűlést, lakógyűlést tartunk. A közgyűlés elsődleges célja az ismerkedésen túl a társasház és a közös képviselet együttműködésének ellenőrzésére hivatott ún. számvizsgáló bizottság megválasztása. A számvizsgáló bizottság feladatát, jogkörét a 2003. évi CXXXIII. törvény 51§-a szabályozza. Ha van olyan tulajdonostárs, aki szeretné ezen tisztséget betölteni, attól kérjük ezen szándékát jelezze a közös képviselet részére az együttműködés előkészítése érdekében.

Pénzügyek

Mekkora összegű közös és rezsiköltséget kell fizetnem és mi alapján került megállapításra?

A közös költség mértéke az alakuló közgyűlés határozata alapján került megállapításra és a birtokbaadást követően egy tájékoztató levél kíséretében az ingatlan tulajdonosa részére kiközlésre. A vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyv és a tárgyévre tervezett költségvetés az www.cordiahaz.hu\BELÉPÉS-KÖNYVELÉS oldalon található dokumentumtárból elérhető, illetve letölthető. A könyvelési rendszerünk automatikusan minden hónapban elektronikus levélben megküldi az aktuális tárgyhavi fizetendő közös és rezsi költség mértékét, továbbá az előző időszak (három hónap) teljesítéseit. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetendő közös költséget minden tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni a CIB Bank Zrt-nél vezetett – egyenlegközlőben feltüntetett – üzemeltetési számlára banki átutalással. Tájékoztatásul a közös költség kézpénzátutalási megbízáson (csekk) történő teljesítésére nincs lehetőség. Amennyiben kézpénzben kívánják a közös költséget teljesíteni, azt megtehetik bármelyik CIB Bank fiókban. A befizető pontos beazonosítása érdekében a megjegyzés rovatban a tulajdonos neve mellett kérjük, tüntessék fel a lakás albetét számát.

A közműórák mérését szolgáltatásunk keretében távleolvasással végezzük. A folyosókon lévő közműszekrényekben található mérőórákon a lakók maguk is ellenőrizhetik a saját tulajdonukban álló ingatlan fogyasztását. A fűtést, valamint a hideg- és melegvíz fogyasztást a mérőórák alapján havonta számoljuk el. Az egységárak megállapításánál (a fővárosi szolgáltatók által megszabott víz- és csatornadíj), illetve a hasonló tulajdonságokkal rendelkező társasháznál lévő díjak kerülnek figyelembevéve, mely egységárakat felülvizsgáljuk a társasház első teljes költségvetési éve után. A lakás elektromos mérőórájának közműszolgáltatónál történő átírásáról a birtokbaadási tájékoztató szerint az átadást követő 15 napon belül intézkedni szükséges, melyről alábbi kis filmünkben szeretnék segítséget és további információt biztosítani.

Lakáshitelem van, és a finanszírozó bank előírta a biztosítás megkötését. Mit tegyek?

Javasoljuk, hogy a társasház biztosítójával vegye fel a kapcsolatot, és kérjen un. hitelfedezeti biztosításra vonatkozó igazolást. Ezzel kiváltható a lakás külön biztosítása.

Szükséges a lakásomra külön biztosítást kötnöm?

A társasház biztosítása az épület egészére vonatkozik, amely mellett a tulajdonosnak saját lakásukra már nem szükséges külön biztosítást kötni. Természetesen egyéni mérlegelés és döntés alapján ingóságaikra érdemes lehet külön biztosítást kötni.

Milyen biztosítása van a társasháznak? Hol találom a kötvényszámot?

A társasházat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. biztosítja. A kötvényszámot és magát a kötvényt a közös képviselet elérhetővé teszi a könyvelés menüpont alatt. A rendszerbe történő belépést követően a kötvény letölthető a dokumentumtárból.

Nem találta meg a megfelelő választ?

Amennyiben nem találta meg a választ kérdésére, írjon nekünk üzenetet.